Skådespelare till reklamfilm för sportmärke inspelning Barcelona

Arvode: 10 000 kr på faktura

Hej!
För ett sportmärke med inspelning 27-29 oktober i Barcelona söker Tarot Pictures 3 skådespelare, varav en ung kvinna. Gäller 1 inspelningsdag.
Du behöver kunna löpa och vara i god form.
Arvodet är 10 000 kr ex moms på faktura/person.
...


Ansökningstiden har gått ut

Ansökningstiden för det här jobbet har gått ut. Du kan fortfarande läsa om det, men det går inte längre att söka.

Se alla jobb