Girl (5 years old) & Father

Arvode: 5 000 kr

B-Reel Films is looking for a girl (4-6 years old) and her father for a commercial portraying an emotional moment.
All ethnicities. Should be comfortable with simple dialogue. Acting experience is not mandatory.
The girl should preferably speak British/American English or other native language than Swedish. Father can speak any language and be any age.
To apply, send following info here at statist.se

- Newly taken photos
- Contact info
- Name, age, nationality, native language
Shooting in Stockholm in April.

Girl: 5000 SEK on invoice
Father: 5000 SEK on invoice


Läs mer

Ansökningstiden har gått ut

Ansökningstiden för det här jobbet har gått ut. Du kan fortfarande läsa om det, men det går inte längre att söka.

Se alla jobb